Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden aan om over te stappen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Bezoek ons in The Area in Amsterdam Klik hier voor meer informatie

Retour en Garantie

Retour/Herroepingsrecht

 1. Het grootste deel van de producten vervaardigd en/of geleverd door Area8 is op maat gemaakt en niet geprefabriceerd. Producten die volgens de specifieke wensen van de klant zijn samengesteld en niet uit voorraad worden geleverd, vallen buiten het recht op herroeping. Dit geldt voor producten die zijn vervaardigd op basis van individuele keuzes van de klant.

 2. Een consument kan, producten op voorraad en/of voor producten waarbij geen individuele keuzes zijn gemaakt, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  het product niet is gebruikt
  het product niet is beschadigd

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht, voor producten op voorraad en/of voor producten waarbij geen individuele keuzes zijn gemaakt, kenbaar maken via e-mail: info@area8.nl.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Area8, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 5. Indien de consument Area8 verzoekt om het product op te halen, zijn de kosten hiervoor voor rekening van de consument. Deze kosten bedragen € 150,00 inclusief BTW voor adressen binnen Nederland & België. Dit is enkel wanneer het niet met een postbedrijf zoals: PostNL, DHL kan worden verzonden.
  Voor landen buiten Nederland & België zal dit hoger zijn en afhankelijk van de bezorgkosten op dat moment. 
  Het product moet op het afgesproken tijdstip klaarstaan achter de eerste drempel en deugdelijk verpakt zijn. Als dit niet het geval is, zal het product niet worden meegenomen.

 6. Onze verpakkingen zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden speciaal voor elke bestelling op maat gemaakt. Indien je de verpakking niet meer hebt of als deze niet meer in originele staat verkeert, zullen wij een nieuwe verpakking moeten maken. De kosten hiervoor bedragen € 70 per verpakking.

Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Area8 voor een periode van 60 maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. Bij Area8 is de natuurlijke eigenschap van hout om te werken, uitgesloten van garantie. Dit wordt niet beschouwd als een defect in het productieproces, maar eerder als een inherente eigenschap van het materiaal zelf. Onder de term "werking van hout" verstaan we het proces van uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken van hout. Het hout dat gebruikt wordt bij Area8 is zorgvuldig gezaagd en gedroogd, met een vochtgehalte tussen ongeveer 8% en 12%. Dit zorgt ervoor dat het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde omgeving.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 5. Bij maatwerk zijn kleine variaties in afmetingen mogelijk. Tenzij anders is afgesproken, behoudt Area8 het recht om af te wijken tot maximaal 3% van de overeengekomen afmetingen.

Winkelwagen

Er zijn geen producten meer te koop

Uw winkelwagen is leeg